Điều khoản sử dụng

Kindie là nền tảng (phần mềm dịch vụ) làm việc hiệu quả dành cho trường học được vận hành và phát triển bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Bản Viêt. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của doanh nghiệp. Các Khách hàng đồng ý sử dụng Kindie là nền tảng làm việc tại mình sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng (Term of Services) này.

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho khách hàng về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email hi@kindie.io

Kindie bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý Khách hàng khi có cập nhật trong Điều khoản sử dụng.

1. Các định nghĩa

Kindie: Là nền tảng (phần mềm dịch vụ) hỗ trợ vận hành và làm việc hiệu quả trong trường học được chạy thương mại tại địa chỉ http://kindie.io Nền tảng Kindie gồm rất nhiều các sản phẩm khác nhau nhằm hỗ trợ khách hàng vận hành và hoạt động hiệu quả.

Hiện nền tảng giải pháp quản lý trường mầm non Kindie đang có các ứng dụng phần mềm sau:

 • Giải pháp quản lý quy trình nhân sự cho trường học
 • Giải pháp quản lý thông tin phụ huynh và học sinh trường học
 • Giải pháp xây dựng và quản trị tri thức nội bộ Kindie Wiki

Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Bản Viêt: Là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng 4.0 Kindie.

Khách hàng: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng phần mềm quản trị trường học mầm non Kindie hoặc sử dụng một trong các ứng dụng được phát triển bởi nền tảng Kindie.

Tài khoản Kindie của Khách hàng: Là tài khoản sử dụng hệ thống của Khách hàng được truy cập thông qua đường dẫn http://kindie.io hoặc đường link đăng nhập của các ứng dụng được phát triển bởi nền tảng Kindie. Đây là không gian làm việc hiệu quả của Khách hàng và các cá nhân được Khách hàng cấp quyền sử dụng.

Tài khoản sử dụng: Với mỗi một tài khoản hệ thống, Khách hàng có toàn quyền mời các nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Bằng hành động gửi đường dẫn mời tham gia hệ thống tới các địa chỉ email khác nhau, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng Tài khoản hệ thống Kindie của mình cho cá nhân và hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một đăng ký thành công tên đăng nhập và mật khẩu thông qua đường dẫn được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng. Số tài khoản sử dụng là căn cứ tính chi phí sử dụng Kindie.

2. Tài khoản Kindie của Khách hàng

Trong quá trình đăng ký Kindie, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.

Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
Mỗi một tài khoản, Khách hàng có thể mời các nhân viên của công ty tham gia. Số lượng nhân viên tùy thuộc vào mức phí.
Khách hàng thông báo ngay cho Kindie khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng thoát khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. Kindie không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.
Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng Kindie sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của Kindie (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

3. Bảo vệ quyền riêng tư

Kindie bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên nền tảng Kindie cũng như các ứng dụng do Kindie vận hành và phát triển. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.

Kindie cam kết với tất cả các quý khách hàng:

 • Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi Khách hàng.
 • Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.
 • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.

Mặc dù vậy, Kindie có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

Thông báo bằng Email đến Khách hàng về các tính năng mới.
Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.
Kindie bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của Kindie hoặc các Khách hàng tiềm năng khác. Ví dụ, Kindie có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình.

QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Kindie sử dụng quyền truy xuất camera trên thiết bị di động: android.permission.CAMERA nhằm giúp bố mẹ và thầy cô có thể sử dụng camera để quay phim chụp hình và lưu trữ các khoảng khắc sinh hoạt hằng ngày, tình hình học tập, vui chơi của trẻ.

4. Dữ liệu của Khách hàng và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Tài khoản Kindie của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên tài khoản Kindie của Khách hàng; Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách hàng và các tài khoản sử dụng của Khách hàng nhập vào Kindie thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox.

Khách hàng là chủ sử hữu và có toàn quyền kiểm soát về việc truy cập dữ liệu được đăng tải trên tài khoản hệ thống Kindie của Khách hàng. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và hoặc gửi đi từ Kindie.

Khách hàng hiểu rằng Kindie không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên Kindie; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được Kindie chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên tài khoản Kindie là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên Kindie:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng Kindie (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép Kindie thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).
 • Dịch Vụ Công Nghệ Bản Viêt có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

5. Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bị mất

Hiện tại Kindie có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng nền tảng làm việc hiệu quả Kindie. Trong trường hợp dữ liệu của Khách hàng bị mất hoặc lỗi thì Kindie có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của Kindie lưu lại. Thời gian tối đa để Kindie thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 01 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

6. Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng

Thời hạn của thỏa thuận
Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp Khách hàng dùng thử Khách hàng mà không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

Tạm ngừng
Kindie có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau Kindie đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.
 • Kindie cho rằng hệ thống Kindie đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng hệ thống Kindie của Khách hàng gây nguy hại tới Dịch Vụ Công Nghệ Bản Viêt và những người khác.
 • Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau
 • Kindie đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Kindie theo quy định tại Điều 8 của thỏa thuận này.
 • Kindie đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
 • Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho Kindie bằng văn bản.
 • Kindie không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. Kindie chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống tối đa là 90 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

7. Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Từ chối đảm bảo
Kindiekhông cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng nền tảng Kindie của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc nền tảng Kindie sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của nền tảng Kindie(bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). Kindiekhông đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Nền tảng Kindieđược cung cấp dưới dạng “theo hiện trạng – as is” và “có sẵn – as available” cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem nền tảng Kindiehoặc thông tin được tạo ra từ nền tảng Kindielà đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý
Trong bất cứ trường hợp nào Kindie đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của:

(1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng Kindie;

(2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với nền tảng Kindie;

(3)từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu;

(4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua nền tảng Kindie;

(5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nền tảng Kindie;

và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền tảng Kindie.

8. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như : động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

9. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.