Dòng sự kiện

Golive chính thức phần mềm tại Việt Nam
 • Hoàn tất báo cáo trải nghiệm người dùng
 • Nâng cấp các tính năng phù hợp với nghiệp vụ cụ thể của từng trường
 • Tải app và đăng ký tài khoản trước
 • Mở dùng thực nghiệm với các trường đăng ký trải nghiệm
 • Mở truy cập dần dần với 10 trường ban đầu
 • Nhặt sạn: chỉnh sửa các lỗi nhỏ, hoàn chỉnh chi tiết phần mềm
 • Phát triển nội dung bổ trợ ứng dụng, các bài viết phục vụ cho phụ huynh và giáo viên
 • Cập nhật các hướng dẫn, điều khoản người sử dụng dựa trên phản hồi của người dùng và xã hội
 • Kiểm thử phần mềm
 • Hoàn thiện các phiên bản public lên kho ứng dụng Android/iOS
 • Hoàn thiện lập trình tính năng phần mềm ứng dụng
 • Cập nhật tài liệu kỹ thuật
 • Cập nhật hướng dẫn sử dụng người dùng
 • Khởi động dự án
 • Lập trình ứng dụng