Giáo dục cho bé 3 cách giữ an toàn mùa Corona (Covid-19)

Trẻ con thường rất năng động và điều này đáng khuyến khích đặc biệt trong những ngày bé chỉ toàn ở nhà, nhưng hoạt động cũng phải trong khuôn khổ phòng dịch. 3 cách để giữ an toàn bao gồm: Giáo dục các triệu chứng; hạn chế tiếp xúc; đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

MORE